Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte Tõuühingu ÜLDKOOSOLEK

28.12.2012 Tallinnas, Tammsaare 118 B, algusega kell 17.00

Üldkoosoleku protokoll:

Kohal:

1. Inge Aun

2. Eve Tamm

3. Heli Jürindi

4. Inna Tolli

5. Reet Tiro

Esindatud volitustega:

6. Anu Kirsman -> Inge Aun

7. Helen Laurits -> Heli Jürindi

8. Raja Õnnik -> Heli Jürindi

9. Marve Järvela -> Heli Jürindi

10. Kristel Šestak -> Inge Aun

11. Katrin Raudnagel -> Inna Tolli

12. Terje Randmäe -> Eve Tamm

13. Katrin Veelma -> Eve Tamm

Liikmeid seisuga 28.12.2012 on 50, seega 13 häälega on kvoorum koos (25% - 12,5 häält vajalik otsuste vastuvõtmiseks).  

Üldkoosolekut juhatab Inge Aun
Protokollib Eve Tamm

1. ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

*aretuserinõuete kokkuvõte

*aretussoovituste kokkuvõte

*eelmisel üldkoosolekul kinnitatud aretuserinõuete (2013-2018) tutvustamine

*aretuserinõuete vajalikkus/mittevajalikkus ja legaalsed eiramise võimalused

*kas me vajame kataloogi ja koerte surmapõhjuseid?

*kas vajame meie tõuühingut?

*juhatuse tagasiastumine

*uue juhatuse valimine

*vabade vahendite sihtotstarbeline kasutamine (ettepanekud oodatud)

*jooksvad ettepanekud

2. ARETUSERINÕUDED


2.1. Ülevaade aretuserinõuetest (kehtivad 01.06.2010 - 31.05.2013)

http://esakt.eu/aretusdokumendid/731-berni-alpi-karjakoerte-aretuserinouded-2010-2013-

2.2. Ülevaade aretussoovitustest

http://esakt.eu/component/content/article/54-aretus/895

2.3. Aretuserinõuete muudatuste tutvustus

Väljavõte 16.09.2012 Kõrvemaal toimunud üldkoosolekul aretuserinõudeid puudutavast arutelust:

1. Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.
Jääb nii.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

2. Emaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 20 kuud vana.
Jääb nii

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

3.Isaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 18 kuud vana.
Ettepanek muuta - Isaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 12 kuud vana.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 2 häält

Poolt – 11 häält

4. Mõlemal vanemal peavad olema ametlikud HD ja ED uuringu tulemused. Aretusse lubatakse koerad, kelle HD tulemus on A, B või C ja ED tulemus 0 või 1. HD-C tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle HD on A või B. ED-1 tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle ED on 0.
Jääb nii.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

5. Mõlemal vanemal peab olema vähemalt üks näitusehinne erinäituselt või kaks hinnet muudelt näitustelt. Arvestatakse ainult hindeid "väga hea“ või „suurepärane“. Juhul kui koer on vanem kui 24 kuud, peab vähemalt üks arvesse võetav näitusehinne olema saadud noorte- või avaklassist.

Ettepanek muuta - Mõlemal vanemal peab olema vähemalt üks näitusehinne erinäituselt või kaks hinnet muudelt näitustelt. Arvestatakse ainult hindeid "väga hea“ või „suurepärane“. Isaskoeral ainult 'suurepärane'. Juhul kui koer on vanem kui 24 kuud, peab vähemalt üks arvesse võetav näitusehinne olema saadud noorte- või avaklassist

Vastu – 3 häält

Erapooletuid – 4 häält

Poolt – 6 häält

6. Isaskoeral tohib olla Eestis kuni 60 järglast enne 8. eluaasta täitumist. Viimane pesakond, kelle sünniga seoses see piirarv täitub, registreeritakse täies mahus ilma sanktsioonideta. Pärast 8. eluaastat piirmäär ei rakendu. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Jääb nii.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

7. Kui planeeritava pesakonna ühel või mõlemal vanemal on EST-registrisse kantud üle 24 kuu vanuseid järglasi, peab enne järgmist paaritust vähemalt pooltel neist järglastest olema ametlikult kinnitatud HD/ED uuringu tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Ettepanek muuta - Kui planeeritava pesakonna emal on EST-registrisse kantud üle 24 kuu vanuseid järglasi, peab enne järgmist paaritust vähemalt pooltel neist järglastest olema ametlikult kinnitatud HD/ED uuringu tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Vastu – 4 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 9 häält

8. Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Ettepanek muuta - Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus, välja arvatud juhul kui sünnib 4 või vähem kutsikat. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Vastu – 10 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 3 häält

Ettepanek muuta - Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus, välja arvatud juhul kui sünnib 1 kutsikas. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.


Vastu – 4 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 9 häält

9. Käesolevad aretuserinõuded kehtivad kolm aastat 01.06.2013 - 31.05.2016.
Ettepanek muuta – Käesolevad aretuserinõuded kehtivad viis aastat 01.06.2013 - 31.05.2018.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

Ettepanekud aretuserinõuete muudatusteks:

punkt 6.:

Isaskoeral tohib olla Eestis kuni 60 järglast enne 8. eluaasta täitumist. Viimane pesakond, kelle sünniga seoses see piirarv täitub, registreeritakse täies mahus ilma sanktsioonideta. Pärast 8. eluaastat piirmäär ei rakendu. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT. Jääb nii.

Ettepanek muuta:

Isaskoeral tohib olla Eestis kuni 80 järglast enne 7. eluaasta täitumist. Viimane pesakond, kelle sünniga seoses see piirarv täitub, registreeritakse täies mahus ilma sanktsioonideta. Pärast 7. eluaastat piirmäär ei rakendu. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

80 järglast:

Vastu – 7 häält

Erapooletuid – 4 häält

Poolt – 2 häält

Pärast 7. eluaastat piirmäär ei rakendu:

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

punkt 8.:

Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus, välja arvatud juhul kui sünnib 1 kutsikas. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Ettepanek muuta:

Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus, välja arvatud juhul kui sünnib 1 kutsikas. Kontrollitakse EKL registrikande järgi. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

Ettepanekud aretussoovituste muudatusteks:

Ettepanek:

Lisada aretussoovituste lõppu punkt: Kui sündinud pesakond on vastuolus aretussoovitustega, siis ei ühing ei edasta kodulehel reklaami nimetatud pesakonna kohta.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

6. Mitte kasutada koera, kellel on diagnoositud põlve ristatisideme rebend(id). (Degeneratiivsete protsesside tagajärjel põlves)

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

11. Teha koertele HD/ED uuringud mitte varem kui 18 elukuuseks saamisel.

Võtta see punkt ära.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

3. LEGAALSED ARETUSERINÕUETE EIRAMISE VÕIMALUSED


EŠAKT’i poolt kehtestatud aretuserinõuded kehtivad kõikidele Eestis elavatele kasvatajatele ja nende EKL registris registreeritud koertele.

Täiesti legaalne võimalus vältida meile kõigile kehtivaid aretuserinõudeid on registreerida EKL registris oleva emaskoera Eestis sündinud pesakond välisriigis, kus on leebemad ja antud pesakonnale sobilikumad aretuseeskirjad.

Eeltoodud lahendus vabastab kasvataja trahvi tasumisest EKL’le, kuid taoline legaalne tegevus on siiski ebaeetiline kõikide EŠAKT’i kasvatajate suhtes, kes EŠAKT’i aretuserinõudeid järgivad.

Kuna pesakond peab aretuserinõuetele vastama enne paaritust, siis tuleb kõigist Eestis sündivatest ja/või EST-registri koerte aretuserinõuete vastu eksivatest ja/või eriluba vajavatest pesakondadest tõuühingule teada anda enne paaritust.

Kenneli Ridon Hennet kasvataja Raili Suits valduses oktoobris 2012 sündinud pesakond: ema Sennenland's Fight Fire with Fire (reg. nr. EST-01644/10), isa Ridon Hennet Jazz (reg. nr. EST-04146/11).

Antud pesakond rikub kolme berni alpi karjakoerte aretuserinõuete punkti ning lisaks ka ühte Eesti Kennelliidu Tõuraamatumääruse punkti.

1) Berni alpi karjakoerte aretuserinõuded, punkt 3: Isaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 18 kuud vana.

Antud pesakonna isa oli paarituse hetkel kas 9 või 10 kuud vana (kutsikate sünniaja järgi langes paarituse aeg orienteeruvalt isaskoera 10 kuu sünnipäeva lähistele).

2) Berni alpi karjakoerte aretuserinõuded, punkt 4: Mõlemal vanemal peavad olema enne paaritust ametlikud HD ja ED uuringu tulemused.

Antud pesakonna isa düsplaasiatulemused kinnitati EKL-is pärast kutsikate sündi.

3) Berni alpi karjakoerte aretuserinõuded, punkt 5: Mõlemal vanemal peab olema vähemalt üks näitusehinne erinäituselt või kaks hinnet muudelt näitustelt.

Antud pesakonna isal ei olnud nõuetekohaselt näitusehindeid.

4) Eesti Kennelliidu Tõuraamatumäärus, punkt 6: Emaskoera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 8 kuud vana.

Antud pesakonna ema eelmine pesakond sündis 16.03.2012, mis tähendab, et paaritus toimus, kui eelmine pesakond oli 5 kuud vana.

Ettepanek:

Eeltoodud faktidest tuleneb, et Raili Suits on rikkunud EŠAKT-i poolt kehtestatud Berni alpi karjakoerte aretusnõudeid.  Seega ei ole Raili Suits täitnud EŠAKT-i otsustega kehtestatud otsuseid (põhikirja  p-e  3.9.1.) ning ei ole olnud EŠAKT-ile lojaalne (põhikirja  p-e  3.9.5.). Lisaks on Raili Suits nimetatud otsuste rikkumisega olulisel määral kahjustanud EŠAKT-i mainet, millest tulenevalt tuleb Raili Suits arvata välja EŠAKT-i liikmete hulgast.

Otsus:

Tuginedes Mittetulundusühingute seaduse § 16 lg 1 ja 2  ja ühingu põhikirja p-ile  3.12.2. arvata Raili Suits alates 28. detsembrist 2012.a. välja  Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte Tõuühing  MTÜ liikmete hulgast.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

4. KATALOOG JA KOERTE SURMAPÕHJUSED


Jah, me vajame kataloogi. Märkida, kas pesakond vastab ka aretuserinõuetele ja aretussoovitustele.

Märkida kataloogi koera eluiga.

Koostada koera eluea ja surma põhjusest teavitamise blankett. Täidab koera omanik. Prinditav kodulehelt. Blankett anda kaasa kõikidele sündinud kutsikatele ja panna üles kodulehele.

Kodulehele „Still going strong“ üle 7 aasta vanustest koertest ja Erinäituse kataloogi list üle 8 aasta vanustest koertest.

5. JUHATUSE TAGASIASTUMINE. KAS VAJAME TÕUÜHINGUT?


Juhatus astub tagasi.

Jah, me vajame tõuühingut.

Järelikult ei saa tõuühing tegevust lõpetada ja tuleb valida uus juhatus.

6. UUE JUHATUSE VALIMINE

Juhatuse koosseisu pakutud kandidaadid:

Inge Aun - nõus,

Eve Tamm - nõus,

Heli Jürindi – vastu

Inna Tolli – vastu

Reet Tiro – vastu

Heli Jürindi – poolt

Kinnitada juhatus koosseisus: Inge Aun, Heli Jürindi, Eve Tamm

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

7. VABADE VAHENDITE KASUTAMINE


Maksta kinni ühingu liikmetele 50% lahangute maksumusest, kuid mitte rohkem kui 50 € ja mitteliikmetele 30 %, kuid mitte rohkem kui 30 € juhul, kui lahangu tulemus esitatakse EŠAKT’ile ja koera omanik on andnud loa surma põhjus kataloogis avalikustada. Lahangu toetuse suuruse otsustab EŠAKT’i juhatus esitatud kuludokumendi alusel.

Koosoleku lõpp kell 21.00

koosolekut juhatas Inge Aun

koosolekut protokollis Eve Tamm