ÜLDKOOSOLEK 16.09.2012 Kõrvemaal


Üldkoosoleku protokoll:

Kohal:

1. Inge Aun

2. Eve Tamm

3. Koidu Liivla

4. Raili Suits

5. Heli Jürindi

Esindatud volitustega:

6. Sigrid Raasman -> Eve Tamm

7. Eveliina Ots -> Koidu Liivla

8. Martin Ots –> Koidu Liivla

9. Marike Niinsalu -> Heli Jürindi

10. Anu Kirsman -> Inge Aun

11. Helen Laurits -> Heli Jürindi

12. Raja Õnnik -> Heli Jürindi

13. Reet Tiro -> Eve Tamm

Liikmeid seisuga 16.09.2012 on 50, seega 13 häälega on kvoorum koos (25% - 12,5 häält vajalik otsuste vastuvõtmiseks).  

Üldkoosolekut juhatab Inge Aun
Protokollib Eve Tamm

1.JUHATUSE TAGASIASTUMINE JA UUE JUHATUSE VALIMINE


18.10.2009 toimunud üldkoosolekul on valitud juhatus kolmeks aastaks, perioodiks

01.01.2010 – 31.12.2012.

Juhatuse koosseis kuni 31.12.2012: Koidu Liivla, Heli Jürindi, Mari Sepp, Inge Aun ja Eve Tamm

Seoses perioodi lõppemisega 31.12.2012 astub juhatus tagasi ja valitakse uus juhatus kolmeks aastaks, perioodiks 01.01.2013-31.12.2015. Uus juhatus on kolmeliikmeline.

Esitatud kandidaadid:

Inge Aun – nõus

Anu Kirsman – ei ole nõus

Heli Jürindi – nõus

Eve Tamm – nõus

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

2.MAJANDUSAASTA ARUANDE ÜLEVAADE JA KINNITAMINE – Eve Tamm

2011 aasta oli EŠAKT’ile edukas, teenisime kasumit kokku 613,48 eurot, mis kujunes järgnevalt:

Kasumiaruanne 2011

Tulud

Kulud

Kasum

Liikmemaksude ettemaksud aastaks 2012

-51,12

Erinäituse ettamaks aastaks 2012

-250,00

2012 kulu ettemaks-koduleht

-11,31

Liikmemaksud

704,80

Kodulehe valmistamine

274,00

Muud (sponsorlus, kuulutused, intress)

33,62

Panga/posti-teen.jms

64,80

399,62

Erinäitus

1 215,08

Näitusekulud

983,33

231,75

Suvepäevade tasu

148,00

Suvepäevade platsi rent

226,66

-78,66

Koolitus-Satu

190,00

Koolituse kulud

129,23

60,77

Kokku

2 291,50

1 678,02

613,48

1.Liikmemakse laekus 2011 aastal kokku 704,80 euro väärtuses, millega sai kaetud uue kodulehe arenduskulud ning muud teenused (pangateenus, postikulu, EKL aastamaks, veebimajutus jms) pärast mida jäi ühingule kasumit 399,62 eurot.

2.Erinäituse läbiviimine tõi tõuühingule tulu 231,75 eurot.

3.Suvepäevade korraldamisega kaasnes väike kahjum -78,66 eurot.

4.Berni Alpi Karjakoera välimiku teemalise koolituse korraldamisega teenis tõuühing kasumit 60,77 eurot

2.1. Liikmemaksu suurus

Seoses eurole üleminekuga on liikmemaksu suurus hetkel 12,78 € (200 krooni) ja liikmeks astumise tasu 3,20 € (50 krooni).

Ettepanek: ümardada liikmemaks 13,00 € ja liikmeks astumise tasu 4,00 €.

Ettepanek: kui korraga astuvad liikmeks ühe pesakonna kõikide Eestisse jäävate kutsikate omanikud, on esmane liikmeks astumise tasu koos esimese aasta maksuga 5,00 €.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

3.TEGEVUSAASTA 2013:

3.1. 2013 Erinäitus

Koidu Liivla

3.2. Kodulehe kutsikakuulutused

Ilma piltideta

Lubatud välismaised kuulutused, v.a. berni alpi karjakoerte kutsikate müügikuulutused

3.3. Aretusisased

Ilma piltideta

Vanemad eespool, vanuse järjekorras, tiitel CH (isa+ema)

3.4. Talvepäev

Matka vormis – Anu Kirsman, Inge Aun

3.5. Suvepäev

Ootame ettepanekuid

3.6. Listi uuendamine

Mari Sepp

3.7.Aasta Koer

Olev Liivla, Heli Jürindi

3.8.Kasvatajate list

Moodustada kasvatajate list e-mailide mugavaks edastamiseks. Nimekirja lisada ka kasvatajad, kes ei ole tõuühingu liikmed.

3.9.Terviseuuringute toetamine

Määrata %, mille ulatuses võiks tõuühing toetada ühingu liikmetele kuuluvate koerte vajalikke terviseuuringuid ning lahanguid

3.10.Üle 7 aasta vanuste koerte nimekiri

Koostada üle 7-aasta vanuste koerte nimekiri, mis lisada tõuühingu kodulehele aretuse alla

4.ARETUSERINÕUDED

4.1.Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.

Jääb nii

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

4.2.Emaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 20 kuud vana.

Jääb nii

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

4.3.Isaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 18 kuud vana.
Ettepanek muuta - Isaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 12 kuud vana.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 2 häält

Poolt – 11 häält

4.4.Mõlemal vanemal peavad olema ametlikud HD ja ED uuringu tulemused. Aretusse lubatakse koerad, kelle HD tulemus on A, B või C ja ED tulemus 0 või 1. HD-C tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle HD on A või B. ED-1 tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle ED on 0.
jääb nii

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

4.5.Mõlemal vanemal peab olema vähemalt üks näitusehinne erinäituselt või kaks hinnet muudelt näitustelt. Arvestatakse ainult hindeid "väga hea“ või „suurepärane“. Juhul kui koer on vanem kui 24 kuud, peab vähemalt üks arvesse võetav näitusehinne olema saadud noorte- või avaklassist.

Ettepanek muuta - Mõlemal vanemal peab olema vähemalt üks näitusehinne erinäituselt või kaks hinnet muudelt näitustelt. Arvestatakse ainult hindeid "väga hea“ või „suurepärane“. Isaskoeral ainult 'suurepärane'. Juhul kui koer on vanem kui 24 kuud, peab vähemalt üks arvesse võetav näitusehinne olema saadud noorte- või avaklassist

Vastu – 3 häält

Erapooletuid – 4 häält

Poolt – 6 häält

4.6.Isaskoeral tohib olla Eestis kuni 60 järglast enne 8. eluaasta täitumist. Viimane pesakond, kelle sünniga seoses see piirarv täitub, registreeritakse täies mahus ilma sanktsioonideta. Pärast 8. eluaastat piirmäär ei rakendu. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT. Jääb nii.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

4.7.Kui planeeritava pesakonna ühel või mõlemal vanemal on EST-registrisse kantud üle 24 kuu vanuseid järglasi, peab enne järgmist paaritust vähemalt pooltel neist järglastest olema ametlikult kinnitatud HD/ED uuringu tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Ettepanek muuta - Kui planeeritava pesakonna emal on EST-registrisse kantud üle 24 kuu vanuseid järglasi, peab enne järgmist paaritust vähemalt pooltel neist järglastest olema ametlikult kinnitatud HD/ED uuringu tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Vastu – 4 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 9 häält

4.8.Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Ettepanek muuta - Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus, välja arvatud juhul kui sünnib 4 või vähem kutsikat. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Vastu – 10 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 3 häält

Ettepanek muuta - Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus, välja arvatud juhul kui sünnib 1 kutsikas. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

Vastu – 4 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 9 häält

4.9.Käesolevad aretuserinõuded kehtivad kolm aastat 01.06.2013 - 31.05.2016.
Ettepanek muuta – Käesolevad aretuserinõuded kehtivad viis aastat 01.06.2013 - 31.05.2018.

Vastu – 0 häält

Erapooletuid – 0 häält

Poolt – 13 häält

5.KÜSIMUSED – VASTUSED

5.1. Kas anda välja kalender 2014-2015 (kaks aastat ühes kalendris)?

Jah – projektijuht Erke Härma

Tähtaeg 2013 a erinäitus.

Seekord vaid Berni Alpi Karjakoerad, mitte kõik tõud.

Kategooriad: kevad, suvi, sügis, talv ja erinäituse kuusse erinäituse pilt.

5.2. Anda välja kahte tüüpi infolehed:

- kasvatajatele

- kutsikaomanikele

Heli postitab vahetult pärast pesakonna registreerimise taotluse esitamist vastava arvu reklaamlehti kasvatajale, kes edastab need igale kutsikaomanikule.