2010 -2013 BERNI ALPI KARJAKOERTE ARETUSERINÕUDED[1] 

1. Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust. 

2. Emaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 20 kuud vana.  

3. Isaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 18 kuud vana.  

4. Mõlemal vanemal peavad olema ametlikud HD ja ED uuringu tulemused. Aretusse lubatakse koerad, kelle HD tulemus on A, B või C ja ED tulemus 0 või 1. HD-C tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle HD on A või B. ED-1 tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle ED on 0.  

5. Mõlemal vanemal peab olema vähemalt üks näitusehinne erinäituselt või kaks hinnet muudelt näitustelt. Arvestatakse ainult hindeid "väga hea“ või „suurepärane“. Juhul kui koer on vanem kui 24 kuud, peab vähemalt üks arvesse võetav näitusehinne olema saadud noorte- või avaklassist.  

6. Isaskoeral tohib olla Eestis kuni 60 järglast enne 8. eluaasta täitumist. Viimane pesakond, kelle sünniga seoses see piirarv täitub, registreeritakse täies mahus ilma sanktsioonideta. Pärast 8. eluaastat piirmäär ei rakendu. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Selgitus nõude täitmise kohta: Paarituse hetkel peab sündinud kutsikate arv olema alla 60. Kui isaskoer on saanud 8 aastaseks, siis järglaste piirmäär kaotab kehtivuse s.t pärast isaskoera  8 aastaseks saamist võib teda kasutada aretuses vabalt.
Isaste järglasi loetakse alates käesolevate aretuserinõuete kinnitamise hetkest EKL poolt (01.06.2010), varasemad järglased arvesse ei lähe (kuigi soovitame kasvatajatel arvestada kõiki järglasi kuna punkti eesmärk on mitte ahendada Eesti bernide geenibaasi ühe isendi ületarvitamise kaudu).  


7. Kui planeeritava pesakonna ühel või mõlemal vanemal on EST-registrisse kantud üle 24 kuu vanuseid järglasi, peab enne järgmist paaritust vähemalt pooltel neist järglastest olema ametlikult kinnitatud HD/ED uuringu tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.
------------------------------------------------------------------------------------------
Selgitus nõude täitmise kohta: Kvoodi leidmine, minimaalselt mitmel järglasel peab olema kinnitatud tulemus: Vähemalt 50% EST-registris olevatest üle 24 kuu vanustest järglastest, kes on sündinud alates käesolevate aretuserinõuete kinnitamisest EKL poolt (01.06.2010). Nõutavat arvu võib pesakonna kasvataja soovil vähendada järglaste võrra, kes on surnud enne 24 elukuu täitumist või eksporditud välisriikidesse.

8. Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.
--------------------------------------------------------------------------------------
Selgitus nõude täitmise kohta:
Vähemalt 50% EST-registris olevatest sama vanematekombinatsiooni varasematest järglastest. Nõutavat arvu võib pesakonna kasvataja soovil vähendada järglaste võrra, kes on surnud enne 24 elukuu täitumist või eksporditud välisriikidesse.

9. Käesolevad aretuserinõuded kehtivad kolm aastat 01.06.2010 - 31.05.2013.

 

* Vajadusel võib taotleda aretuserinõuetele mittevastavaks paarituseks aretuseriluba Eesti Kennelliidu juhatuselt, vastavalt EKL tõuraamatu määruses toodud korrale[1]    Vastuvõetud  Eesti šveitsi alpi karjakoerte tõuühingu üldkoosolekul 18.10.2009

 

Varasemad aretusnõuded leiad siit